FAQs Complain Problems

शे फोक्सुण्डो गाउँपालिका वडा नं ८ मा अवस्थित शे फोक्सुण्डो ताल ।

Read More

नेपालकै कान्छो गाउँको नामले परिचित सोन्दोर्यताले भरिपुर्ण एक सुन्दर कु गाउँ डोल्पा । यो डोल्पा जिल्लाको वडा नं ७ मा अवस्थित छ ।

Read More

संक्षिप्त परिचय

नेपालको सबैभन्दा ठूलो जिल्लाको रुपमा परिचित कणाली प्रदेश डोल्पा जिल्लाको  उत्तरी पश्चिमी भूभागमा अवस्थित शे फोक्सुण्डो गाउँपालिकाका जिल्लाको उत्तर पश्चिम भूभागमा अवस्थित रहेको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार डोल्पा जिल्लाको जनसंख्या बृदिदर २.४२ रहेको छ ।  जस अनुसार शे फोक्सुण्डो गाउँपालिकाको जानसंखियक अवस्थालाई हेर्दा कूल घरपरिवार र जनसंख्या क्रमश: ३६२५ र ८०३ रहेको छ । वडाअनुसार सबैभन्दा उच्च जनसंख्या वडा नं ३ मा ६४६ रहेको छ भने सबै भन्दा न्यून वडा नं ६ मा ६९ रहेको देखिन्छ।  

योजना/आयोजनाहरु समयमै अनिवार्य रुपमा कार्य सम्पन्न गर्ने सम्बन्धमा

सिलवन्दी दरभाउपत्र आह्वान गरिएको सूचना

दरभाउपत्र फारामको Docx फाइलको लिंक : https://drive.google.com/drive/folders/1PQ4NQENzS83Qs7xtzvnUY8a_XhMEko0D...

खस आर्यहरुको थर सूचीकरणक लागि आवश्यक सहयोग गरीदिने सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष
Phone:
9858390117
उपाध्यक्ष
Phone:
9851313388

पदाधिकारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
९८५८३९०११६
सूचना प्रविधि अधिकृत
+977 9851318843
लेखा प्रमुख
कम्प्युटर अपरेटर
9868990221
शिक्षा शाखा प्रमुख
प्रधानमन्त्री राेजगार स‍‌याेजक
९८५११२९९८८

जानकारी