FAQs Complain Problems

लोक सेवा तयारी कक्षाको लागि दरखास्ता दिएका युवाहरुसंगको अन्तरकृय कार्यक्रम

लोक सेवा आयोग तयारी कक्षाको लागि हालसम्मा दरखास्ता आवेदकहरुः

१- पेमा तेन्जीन गरुङ- वडा नं-४

२- टासी छोमो लामा- वडा नं-८

३- फुर्वा याङजोम बुढा- वडा नं-८

४- धावा दोर्जे लामा - वडा नं-४

५- कुङगा दोन्डुप गुरुङ- वडा नं-५

६- तेम्बा लुण्डुप गरुङ- वडा नं-५

७- लोप्साङ गुरुङ-५

८- फुर्वा तेन्जीन गुरूङ वडा नं-६

९- छिरिङ युटेन गुरुङ- वडा नं-५

१०- खाम्सुम लामा - वडा नं-९ (शिक्षाक सेवा आयोग)

११- फुर्वा ल्हामो गुरुङ- वडा नं-२

आर्थिक वर्ष: