FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आन्तरिक नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 10/04/2021 - 14:00 PDF icon Final_Internal Control System Manual _she phokshundo.pdf
स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐन २०७६ ७६/७७ 10/13/2019 - 19:08 PDF icon स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐन २०७६.pdf
स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७५६ ७६/७७ 10/13/2019 - 19:07 PDF icon स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७५६.pdf
स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 10/13/2019 - 19:06 PDF icon स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६.pdf
स्थानीय तहको राजपत्र प्रकाशन सम्वन्धी कार्यविधि २०७६ ७६/७७ 10/13/2019 - 19:05 PDF icon स्थानीय तहको राजपत्र प्रकाशन सम्वन्धी कार्यविधि २०७६.pdf
स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७६ ७६/७७ 10/13/2019 - 19:04 PDF icon स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७६.pdf
सामाजिक सुरधार तथा खर्च मितव्यिता कार्यविधि २०७६ ७६/७७ 10/13/2019 - 19:03 PDF icon सामाजिक सुरधार तथा खर्च मितव्यिता कार्यविधि २०७६.pdf
शे-फोक्सुण्डो गाउँपालिकाका पदाधिकारीको आचारसंहि‌‌ता २०७६ ७६/७७ 10/13/2019 - 19:02 PDF icon शे-फोक्सुण्डो गाउँपालिकाका पदाधिकारीको आचारसंहि‌‌ता २०७६.pdf
शे-फोक्सुण्डो गाउँपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७६ ७६/७७ 10/13/2019 - 19:01 PDF icon शे-फोक्सुण्डो गाउँपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७६.pdf
शिक्षा नियमावली २०७६ ७६/७७ 10/13/2019 - 19:00 PDF icon शिक्षा नियमावली २०७६.pdf

Pages