FAQs Complain Problems

नवौँ गाउँसभा तथा बजेट अधिभेशन शुरुवातको एक झलक

Read More

नवौँ गाउँसभा तथा बजेट अधिभेशन सम्पनको एक झलक

Read More

जन्म दर्ता

लाग्ने समय: सोहि दिन ,सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन

जिम्मेवार अधिकारी: वडा सचिव

सेवा दिने कार्यालय: वडा कार्यालय

सेवा शुल्क: जन्मेको ३५ दिन भित्र निशुल्क

आवश्यक कागजातहरु: 

१. निबेदन पत्र |

२. सूचना दिन आउने व्यक्तिको नागरिकता |

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष
Phone:
9851061166
उपाध्यक्ष
Phone:
9858390117

पदाधिकारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
9858320536/9858390116
सूचना प्रविधि अधिकृत
+977 984 35 23 843
कम्प्युटर अपरेटर
9868119202/9858366203
शिक्षा शाखा प्रमुख
9841172398
स्वास्थ्य स‌‍‌‍‍‍‌याेजक
९८४८३०३४५९
ना.सु
9840170395
सव इन्जिनियर
9843474913

जानकारी