FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

शे फाेक्सुण्डाे गाउँपालिका अन्तर्गतका सम्पूर्ण विद्यालयहरुले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि परियोजना प्रस्ताव पठाउने सम्बन्धमा

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय शिक्षा तथा मानव स्राेत विकास केन्द्रको चा लु आ व २०७७।०७८ मा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि यस शे फाेक्सुण्डाे गाउँपालिका अन्तर्गतका विद्यालयहरुले मिति २०७७।१०।१५ गते भित्र गाउँ पालिकामा पुग्ने गरि परियाेजना प्रस्ताव पठाउन हुन अनुराेध छ।

दस्तावेज: