FAQs Complain Problems

शे-फोक्सुण्डो गाउँपालिका को स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन (LISA) र स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन(FRA) को अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गरिएको सुचना

lisa final score
fra final score

आर्थिक वर्ष: