FAQs Complain Problems

यस गाउँपालिकाको सामुदायिक विद्यालयहरुको लेखा परीक्षणका लागि लेखा परीक्षण गर्न इच्छुक दर्तावाला लेखापरीक्षकलाई आशय पत्र पेश गर्ने सम्बन्धमा।

आर्थिक वर्ष: