FAQs Complain Problems

phoksundo tal

Read More

yak in phoksundo

Read More

she gumba

Read More

शे फाेक्सुण्डाे गाउँपालिकाकाे वडा विभाजन

वडा नं.                              घर दुरी सँख्या                          कुल   जनसँख्या                   पुरुष जनसँख्या                        महिला जनसँख्या                                           

१.                                        १३०                                                    ५९६                                                                                                                                                                            

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष
Phone:
9851061166
उपाध्यक्ष
Phone:
9858390117

पदाधिकारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
9858390116 / 9841500136
सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत
9868119202